Förberedande övningar

Beläget i en grupp:

• 4-5 år

För att gå med i denna grupp, kan du ringa oss på nummer:

072-253 06 83  och 070-053 95 eller 93.

Eller skriv till e-mail kansli@acro-dance.se.

Vi väntar på dig med otålighet!